Over dit project

Sint-Pieters Deelt

 

Buurtwerk Sint-Pieters, OCMW Brugge, Vormingplus Regio Brugge, Letskring Brugge, Sint-Vincentius Sint-Pieters, Davidfonds Sint-Pieters, bewonerswerking ’t Meulentje en vele losse wijkbewoners slaan de handen in elkaar voor een gedragen én gecoördineerd deelproject.

 

Met het project Sint-Pieters Deelt willen we het delen van goederen en diensten tussen inwoners van de Brugse deelgemeente Sint-Pieters stimuleren. We hopen dat, door dit project, de inwoners van Sint-Pieters elkaar (opnieuw) meer helpen. Dat hij/zij zijn of haar buurvrouw weer beter kent, dat hij/zij trots is op zijn/haar deelgemeente en dat de mensen weer meer 'gewoon' iets doen voor elkaar. Daarnaast willen we mensen ook bewust maken van hun talenten ('wat heb ik te bieden?') en sterker maken ('durf te vragen'), zodat ze eventueel ook kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven.

Sint-Pieters Deelt wordt vooral een platform; een overkoepelende term voor heel wat deel-activiteiten én een website waarop al die activiteiten aankondigd worden en van waar gelinkt kan worden naar bestaande initatieven. Vraag en aanbod van diensten (kleine klusjes, vervoer...) vinden mekaar hopelijk ook via een fysiek bord dat opgesteld wordt in de hal van het buurthuis/de bibliotheek De Dijk.

 

De bestaande initiatieven (Letskring met uitvalsbasis buurtcentrum De Dijk en/of Vormingplus, Repair Café Vormingplus, kledijruilbeurs SWAP Vormingplus en buurtwerk Sint-Pieters, boekenruilbeurs Davidsfonds Sint-Pieters en buurtwerk Sint-Pieters) worden versterkt én krijgen een bredere inbedding.

 

Vanuit de stuurgroep ontstaan er nieuwe deelinitiatieven: een speelgoedruilbeurs, een boekenruilbeurs, een gelukscafé, een overmarkt, maandag hersteldag...

 

 

 

 

 

 

© Sint-Pieters Deelt - 2016