Over dit project

1. Sint-Pieters Deelt faciliteert en promoot


Organisaties of inwoners die een deelinitiatief willen starten of verder uibouwen voor Sint-Pieters kunnen gebruik maken van de logistieke en promotionele ondersteuning van Sint-Pieters Deelt. Zo gaan momenteel verschillende initiatieven (naaiclubs, Sint-Pieters Eet en computerherstel) door in buurtcentrum De Dijk en worden de promotiekanalen van de verschillende partners van Sint-Pieters Deelt ingezet om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken.2. Sint-Pieters Deelt ondersteunt met expertise


Organisaties of buurtbewoners kunnen beroep doen op de opgebouwde ervaring van Sint-Pieters Deelt voor het organiseren van een geefplein, een repair café, een ruilbeurs...3. Sint-Pieters Deelt experimenteert


Sint-Pieters Deelt wil een aanjager zijn van nieuwe, behoeftegestuurde deel-initiatieven (op wijkniveau) en probeert waar mogelijk linken te leggen met andere organisaties (zoals bv. De Toekomst van Brugge, Klimaatpodium Brugge....). 

Activiteiten in de kijker


Contact


info@sint-pietersdeelt.be

Adres


Buurtcentrum De Dijk

Blankenbergse Steenweg 221

8000 Brugge

Volg ons

Copyright © All Rights Reserved